top of page
HOME

INTERN-
KONTROLL
APP

SKREDDERSYDD DIGITAL
LØSNING 
FOR DIN BEDRIFT
IINNEHOLDER

HMS

IK-MAT

IK-ALKO

GDPR

MODULER

HVORFOR AppnGO?

Samle alle IK-systemer på et sted - Kun opplæring i et system - En innlogging - Bedre oversikt for ledere

Helsedesign har jobbet med internkontroll i snart 30 år og kartlagt utfordringer de ulike bransjer har. Derfor har vi utviklet en brukervennlig digital løsning som oppfyller alt loven krever på et sted.

AppnGO er en åpen plattform med integrerte smart-løsninger og lar din bedrift bygge sitt internkontrollsystem etter behov.

I samarbeid med bransjefolk har vi utviklet spesialtilpassede moduler, som betyr at du kan få et fullverdig  digitalt internkontrollsystem via vår løsning. I tillegg kan du legge til egne rutiner, sjekklister o.l.

Systemet er optimalisert for kjeder og har et dashboard for ledere som gir full oversikt over alle avdelinger.

FUNKSJONER

MALER OG RUTINER

AKTIVITETSPLAN

AVVIKSBEHANDLING

TEMPERATUR KJØL/FRYS

VAREMOTTAKSKONTROLL

SJEKKLISTER / KONTROLLISTER

LOGG / RAPPORTER

Design uten navn.png

OPPLÆRING ANSATTE

FUNSKJONER

BRANSJER

SERVERING

HOTELL

RENHOLD

FRISØR

HELSE & PLEIE

VI SKREDDERSYR LØSNING TIL DIN BEDRIFT

BRANSJER

SENSOR

Kjølerom.jpeg

Ingen behov for å måle temperatur manuelt!

Alle kjøl- og frys blir målt hver 15. minutt og vises i appen. Logg er tilgjengelig i app og back-office for Mattilsynet.

Avvik varsles direkte på sms og epost.

Alt lagres automatisk og løsningen dekker Mattilsynet sine krav.

Ta kontakt for info og bestilling.

sensor@helsedesign.no

SENSOR
PRIS

PRIS FOR APP

kr 250

IK-MAT

PR MND

kr 250

HMS

GDPR

PR MND

kr 450

IK-MAT

HMS

GDPR

IK-ALKOHOL

PR MND

Ta kontakt så hjelper vi deg!
bottom of page