top of page

RÅDGIVNING

TJENESTER

Mange bedrifter trenger hjelp til tilrettelegging av krav i loven og ved pålegg fra tilsynsmyndigheter

 

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen:

HR-tjenester

Personalsaker, vaktlister, arbeidsavtaler, arbeidstider, lønn, støtte for leder o.l.

HMS-rådgivning

Bistand ved tilrettelegging av krav i arbeidsmiljøloven, internrevisjon, enkeltsaker i forbindelse med HMS

Mattrygghet

Kartlegging ved oppstart, internrevisjon, enkeltsaker ved pålegg fra myndighetene

Alkoholhåndtering

Veiledning i forbindelse med krav i loven

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!
bottom of page