top of page

GDPR

INTERNKONTROLL PERSONVERN

Juli 2019 ble alle bedrifter pålagt å lage internkontrollsystem som sikrer personvern.

Pris på forespørsel
Grunnpakke GDPR med 1 årlig møte inkluderer

Gjennomgang rutiner, utarbeiding av dokumentasjon, risikoanalyse og rapport med avvik og forslag med tiltak

Veiledning av leder​

Support på e-post og telefon

Tilleggstjenester ved behov

Ekstra rutiner, opplæring av personalet mm. 

Ta kontakt så hjelper vi deg!
bottom of page