HMS

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Noen bransjer har et risikofylt arbeidsmiljø med større risiko for skader, sykdommer og psykiske belastninger. Disse bransjene er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Her ser du hvilke bransjer

Grunnpakke HMS/BHT inkl. 1 årlig møte inkluderer

Kartlegging, risikovurdering forslag på handlingsplan og tiltak​

Veiledning av leder og verneombud i lover/forskrifter og forebyggende tiltak

Support på e-post og telefon for ledere, tillitsvalgte og ansatte

Tilleggstjenester ved behov

Helsekontroll, psykososial kartlegging, dialogmøte, oppfølging og samtale med sykmeldte, arbeidsmiljøsamtaler, kartlegging av helsefremmende faktorer, individuell ergonomisk tilrettelegging, risikovurdering av kjemikalier, lys/støy og luftmåling, el- og brannvern, krise- og konflikthåndtering, bistand ved rusproblemer, veiledning til ledere og verneombud.

Ta kontakt så hjelper vi deg!