IK-ALKOHOL & TOBAKK

INTERNKONTROLL FOR ALKOHOL OG TABAKK

Alle bedrifter som serverer og frambyr alkohol og tobakk skal utføre og utarbeide sitt eget internkontroll-system.

IK-alko & tobakk startpakke inkluderer

Tilrettelegging av internkontroll system

Veiledning i lover og forskrifter

Tilleggstjenester ved behov

Ekstra rutiner, opplæring av personalet mm. 

Ta kontakt så hjelper vi deg!