top of page

IK-MAT

Internkontroll mat

Bedrifter som håndterer næringsmidler er pålagt å ha et IK-matsystem. Dokumentasjonen skal være tilpasset bedriftens aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Internkontrollen skal sikre at det serveres trygg mat.

Pris fra kr 5000 / år
Grunnpakke IK-MAT med 1 årlig møte inkluderer

Gjennomgang av bedriften​

Utarbeiding av dokumentasjon

Fareanalyse, rapport med avvik og forslag til tiltak

Veiledning av leder og kjøkkenansvarlig

Support på e-post og telefon

Tilleggstjenester ved behov

Ekstra rutiner, opplæring av personalet, hjelp ved stenging/gjenåpning ol. 

Ta kontakt så hjelper vi deg!
bottom of page