top of page

E-KURS

SKREDDERSYDDE KURS PÅ NETT

Vi tilbyr følgende kurs
på norsk og engelsk
Priser pr. deltaker

HMS-kurs for ledere

Velg din bransje:

IK-mat kurs

HMS KURS INNHOLD

 • Krav til opplæring / Arbeidsmiljøloven

 • Mål for HMS

 • Ansvarsområder

 • HMS system

 • Arb.takers / Arb.givers plikt

 • Arb.takers medvirkningsplikt

 • Fysiske og psykososiale arbeidsmiljø

 • Melding kritikkverdige forhold

 • Beredskapsplan vold, trusler og ulykker

 • Arbeidsplan, arbeidstid og overtid

 • Verneombud

 • Arbeidsstutvalg AMU

 • Avvik og avviksbehandling

 • Kjemikaliehåndtering

 • Avfallshåndtering

 • Brannvern

 • Arbeidstilsyn og straff

 • Ansettelse

 • Konflikter

 • Mobbing

 • Sykefravær

 • Yrkesskadeforsikring

 • Rusmisbruk

Verneombudskurs

Velg din bransje:

Kompetansehevingskurs

VERNEOMBUD KURS INNHOLD

 • Verneombudets rolle

 • Tilsynsplikt

 • Krav til opplæring

 • Verneombudets oppgaver

 • Varsling

 • AMU

 • Handlingsplan

 • Sjekklister

 • HMS

 • Personvern

 • Risikovurdering

 • Forebyggende tiltak

 • Samtykkeerklæring

 • Fysiske og psykososiale arbedismiljø

 • Brannvern

 • Beredskapsplan vold, trusler og ulykker

 • Kritikkverdige forhold

 • Arbeidsavtale

 • Konflikter

 • Mobbing

 • Sykefravær

 • Yrkesskadeforsikring

 • Rusmisbruk

 • Sikkerhetsdatablader og verneutstyr

 • Beredskapsplan

 • Hygiene

 • Varemottak og lagring

 • Kjøl og frys

 • Kjøkken og matproduksjon

 • Renhold

 • Skadedyrbekjempelse

 • Internrevisjon

 • Særskilte arrangementer

Kurset har også case oppgaver som må gjennomføres.

Ta kontakt så hjelper vi deg!
bottom of page