Alle som selger og frambyr næringsmidler skal ha et IK-mat system med dokumentasjon, som forklarer hvordan bedriften sikrer næringsmidlenes hygieniske kvalitet.

IK-mat permen er en mal som er utarbeidet på bakgrunn av krav i lover og forskrifter og som lett kan tilpasses din bedrift. Ta kontakt om det er behov for hjelp med veiledning og tilrettelegging i din bedrift. 

Verktøyet hjelper daglig leder i å oppfylle pålagte krav. Les mer.

NORSK VERSJON INTERNKONTROLL-MAT (IK-MAT)

kr 2 400,00Pris
Engelsk versjon i samme perm kr 1500 i tillegg

Helsedesign AS

• Postboks 202 Lilleaker • 0216 Oslo

• e-post: post@helsedesign.no

Tel: 22 50 60 80

Åpeningstider: 9am - 4pm

© 2019 Eid av Helsedesign AS og laget av Cubatorlab AS. www.cubatorlab.no

22 50 60 80