TJENESTER

GRUNNPAKKER

 • BHT (Bedriftshelsetjeneste)

 • IK-mat / IK-alkohol

 • GDPR personvern (internkontroll)

 • Smittevern (internkontroll)

 • App - alle krav, rutiner og registreringer på ett sted

 

ENKELTPRODUKTER SOM KAN KJØPES ETTER BEHOV

 • Helsekontroller. 

 • Vaksiner

 • Arbeidsmiljøsamtaler. 

 • Psykososial kartlegging.

 • Oppfølging og samtaler med sykemeldte. Dialogmøter. 

 • Individuell ergonomisk vurdering og tilrettelegging. 

 • Krise- og konflikthåndtering.

 • Bistand ved rusproblemer.

 • Bistand i HR-spørsmål.

 • Coaching av ledere.

 • Kartlegging og risikovurdering av kjemikalier.

 • Lys-, støy- og luftmåling. 

 • Forebyggende brannvern.

 • Skadedyrkontroll.

 • Veiledning i smittevern

 • Veiledning i personvern

 • Bakterieprøver

 • Rekruttering

 • Omplassering og seniorplanlegging

 • HMS: Tilpassing av rutiner, risikovurdering og handlingsplan + veiledning.

 • GDPR (personvern): Utarbeiding av krav til IK-system – risikovurdering + veiledning.

 • Smittevern: Utarbeiding av IK-system + veiledning.

 • Miljøsertifisering

 

KURS

 • HMS-kurs for ledere personlig fremmøte
  + E-læring fra 010120

 • Verneombudskurs personlig fremmøte
  + E-læring fra 011220

 • Førstehjelp

 

ANDRE KURS OG FOREDRAG

 • Servicepersonale og mersalg.

 • Kunsten å ansette rett person til rett jobb.

 • Motivasjonen er der hent den frem.

 • Det gode arbeidsliv

 • Stressmestring

 • Kommunikasjon

 • Tankevirus (mestringskurs)

 • Boomerang! – en effekt i bedriftskulturen. Workshop/foredrag.

 • AcuNova akupunktur, 5 behandlingsdager ute i bedrift

 • Legionella – kartlegging, risikovurdering og veiledning.

 • Mini seminar om utbrenthet og stress

 

Våre kursholdere har lang erfaring og flere har vunnet priser for beste foredragsholdere i ulike sammenheng.

 

Ved interesse ta kontakt for mer informasjon om de ulike tjenestene. Pris fås på forespørsel.

 

VÅRT TEAM AV FAGPERSONER BESTÅR AV

 • Lege

 • Arbeidsmedisiner

 • Psykolog

 • Sykepleier

 • Fysioterapeut

 • Yrkeshygieniker

 • Verneingeniør

 • Sosionom

 • HMS-rådgiver

 • Hr-rådgiver

 • Sertifisert coach

 • Brannmann

 • Skadedyrbekjeper

Ta kontakt så hjelper vi deg!