top of page

GRUNNPAKKER

 • BHT (Bedriftshelsetjeneste)

 • IK-mat / IK-alkohol

 • GDPR personvern (internkontroll)

 • App - alle krav, rutiner og registreringer på ett sted

 

ENKELTPRODUKTER SOM KAN KJØPES ETTER BEHOV

 • Helsekontroller

 • Vaksiner

 • Arbeidsmiljøsamtaler

 • Psykososial kartlegging

 • Oppfølging og samtaler med sykemeldte

 • Individuell ergonomisk vurdering og tilrettelegging

 • Krise- og konflikthåndtering

 • Bistand ved rusproblemer

 • Bistand i HR-spørsmål

 • Coaching av ledere

 • Kartlegging og risikovurdering av kjemikalier

 • Lys-, støy- og luftmåling

 • Forebyggende brannvern

 • Skadedyrkontroll

 • Veiledning i smittevern

 • Veiledning i personvern

 • Bakterieprøver

 • Rekruttering

 • Omplassering og seniorplanlegging

 • HMS: Tilpassing av rutiner, risikovurdering og handlingsplan + veiledning

 • GDPR (personvern): Utarbeiding av krav til IK-system – risikovurdering + veiledning

 • Smittevern: Utarbeiding av IK-system + veiledning

 • Miljøsertifisering

 

KURS

 • HMS-kurs for ledere 

 • Verneombudskurs 

 • Førstehjelp

 • Mattrygghet

 • Kompetansehevingskurs

 

ANDRE KURS OG FOREDRAG

 • Servicepersonale og mersalg.

 • Kunsten å ansette rett person til rett jobb.

 • Motivasjonen er der hent den frem.

 • Det gode arbeidsliv

 • Stressmestring

 • Kommunikasjon

 • Tankevirus (mestringskurs)

 • Boomerang! – en effekt i bedriftskulturen. Workshop/foredrag.

 • AcuNova akupunktur, 5 behandlingsdager ute i bedrift

 • Legionella – kartlegging, risikovurdering og veiledning.

 • Mini seminar om utbrenthet og stress

 

Våre kursholdere har lang erfaring og flere har vunnet priser for beste foredragsholdere i ulike sammenheng.

 

Ved interesse ta kontakt for mer informasjon om de ulike tjenestene. Pris fås på forespørsel.

 

VÅRT TEAM AV FAGPERSONER BESTÅR AV

 • Lege

 • Arbeidsmedisiner

 • Psykolog

 • Fysioterapeut

 • Kiropraktor

 • Yrkeshygieniker

 • Verneingeniør

 • Sosionom

 • HMS-rådgiver

 • HR-rådgiver

 • Brannmann

 • Skadedyrbekjemper

Ta kontakt så hjelper vi deg!
bottom of page