IK-Mat

 

Helsedesign hjelper bedrifter i å tilrettelegge rutiner og dokumentasjon i forhold til lovbestemte krav, knyttet til internkontroll-mat
Våre konsulenter har lang erfaring med internkontroll i bl.a. storkjøkken, catering, butikk, hotell- og restaurantbransjen.

 

Hva er internkontroll-mat (IK-mat):    
Alle bedrifter som håndterer næringsmidler er pålagt å et IK-matsystem. Dokumentasjonen skal være tilpasset bedriftens aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Internkontrollen skal sikre at det serveres trygg mat.

 

Helsedesign kan bistå din bedrift med:

 • Tilpasset internkontrollsystem for bedriften

 • Oppfølging 

 • Veiledning av ledere og kjøkkenpersonale

 • Bistand ved krav og pålegg fra Mattilsynet

 • Opplæring 

 

Enkel systematisering:
Helsedesign tilrettelegger enkle løsninger satt i system for din bedrift. IK-matsystemet bygger på det nye hygieneregelverket og EUs krav.

GRUNNPAKKEN IK-MAT

Består av tilsynsavtale med ett årlig besøk.

Innhold:

 • Kartlegging av bedriftens vareflyt med gjennomgang av fareanalyse

 • Gjennomgang av pålagt dokumentasjon

 • Fysisk befaring i næringsmiddellokalet og tilhørende lagerrom

 • Handlingsplan for internkontroll-året

 • Veiledning i lover og forskrifter

 

 

 

VI TILBYR OGSÅ

Ekstratjenester:

 • Konsulentbistand ved pålegg fra myndigheter

 • Konsulentbistand ved utarbeiding av rutiner av internkontroll-mat

 • Kurs i internkontroll-mat og hygiene

IK-Alkohol

Alle bedrifter som serverer og frambyr alkohol skal utføre og 
utarbeide sitt eget internkontroll-system. 


I alkoholforskriften står det hva et internkontroll-system skal inneholde. Les mer

 

Vi kan tilby følgende bistand ved etablering og oppfølging av IK-alkohol:

 

Startpakke: 

 • Kartlegging og risikovurdering

 • Tilrettelegging av dokumentasjon

 • Veiledning i lover og forskrifter

 

Årlig internrevisjon av IK-alkohol

- Internrevisjon og rapport.

 

Bistand ved endringer og krav fra myndigheter

-Veiledning i organisering og utvikling av gode rutiner.

Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsområder, godt samarbeid, ryddige lokaler og bedre resultater - det er dette et systematisk HMS-arbeid handler om.

Noen bransjer har et risikofylt arbeidsmiljø med større risiko for skader, sykdommer og psykiske belastninger. Disse bransjene er pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Her ser du hvilke bransjer.

 

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med:

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, undersøkelser og vurdering av risiko

 • Tiltak som kan forebygge helseskader

 • Opplæring Les mer

 • Bistand ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg Les mer.

 

Arbeidsmiljølovens krav: Vår Grunnpakke for bedriftshelsetjeneste bygger på norske lover og forskrifter

 

Et samarbeid med oss vil gi din bedrift:

 • God oversikt over lovpålagt HMS-arbeid

 • Oppdaterte rutiner og dokumentasjon

 • Trygge ledere som følger krav i lover og forskrifter

 • Medarbeidere med bedre helse og økt trivsel

Helsedesign bidrar til å skape helsefremmende arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og effektivitet blant ledere og ansatte

GRUNNPAKKEN BHT/HMS

Ett årlig møte som består av:

 • Kartlegging og risikovurdering av bedriften

 • Veiledning av leder og verneombud i lover og forskrifter

 • Hjelp med tilrettelegging av HMS-sytemet

 • Bistand ved utarbeidelse av handlingsplan

 • Support på e-post og telefon for ledere, tillitsvalgte og ansatte

 

VI TILBYR OGSÅ

Ekstratjenester:

 • Helsekontroll

 • Psykososial kartlegging

 • Dialogmøter, oppfølging og samtaler med sykmeldte

 • Arbeidsmiljøsamtaler

 • Kartlegging av helsefremmende faktorer

 • Individuell ergonomisk tilrettelegging

 • Tilrettelagt trening på arbeidsplassen

 • Risikovurdering av kjemikalier

 • Lys, støy og luftmåling

 • El- og brannvern

 • Krise- og konflikthåndtering

 • Bistand ved rusproblemer

 • Veiledning til ledere

Helsedesign AS

• Postboks 202 Lilleaker • 0216 Oslo

• e-post: post@helsedesign.no

Tel: 22 50 60 80

Åpeningstider: 9am - 4pm

© 2019 Eid av Helsedesign AS og laget av Cubatorlab AS. www.cubatorlab.no

22 50 60 80